بخش عمده ای از توانمندی  پایانیکا برخواسته از  دامن صنعت و تکنولوژی  است ، که به لطف  سالیان بسیار  فعالیت و  حضور در بخش صنعت و تکنولوژی ، و حین فرایند انتقال و پیاده سازی انواع  فناوری ها حاصل آمده است، همکاران  ما از تجارب کم نظیری در زمینه های کاری زیر برخوردارند :
طراحی، مهندسی، تامین، اجرا، بازرسی، تعمیر و نگهداری، پشتیبانی ،انتقال تکنولوژی ،مشاوره فنی مالی،تنظیم  قرار دادها، تنظیم اسناد مناقصه ، خرید خارجی ،انجام تشریفات گمرکی،حمل و نقل
ما قادر به ارائه انواع  مشاوره های تخصصی و خدمات موثر گوناگون  یه مشتریان خود هستیم .در این مسیر بهره مندی از ارتباطات بین المللی و همکاری تنگاتنگ با اتاق های بازرگانی مشترک ،شبکه ای توانمند از ارتباطات  را برای تضمین کیفیت در ارائه خدمات ما هموار کرده است.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.