شرکت پایانیکا ، یک گروه تخصصی  فعال در ارائه خدمات در زمینه های  انتقال دانش ، فناوری و نوآوری است.

 

شاکله اصلی پایانیکا  مرهون  ایجاد و بهره گیری از یک شبکه همکاری است  که محصول سالها فعالیت موثر در  حوزه های دانشی ،مدیریتی ، صنعتی ، تجاری  ،بازرگانی و حقوقی در عرصه بین الملل می باشد.این مجموعه ضمن ایجاد  ارتباطات گسترده با موسسات داخلی و خارجی و فعالیت و حضور  در اتاق های بازرگانی بین المللی ، و در سایه  اخذ و انعقاد انواع تفاهم نامه های همکاری و مشارکت منابع و زیر ساخت ها با شرکای جهانی خود قادر به ارائه مشاوره و راهکار ها در طیف وسیعی از تخصص های فنی ، مهندسی و مدیریتی می باشد .
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.